نقل و انتقال سهام شرکت

SEO Agency > نقل و انتقال سهام شرکت

سهام به عبارتی سرمایه شرکتهای سهامی می باشد که میزان سرمایه گذاری و تعهدات و منافع سهامداران در شرکت سهامی می باشد.

در برخی از مواقع پس از ثبت شرکت، سهامداران نیاز به تغییرات در اعضا شرکت دارند. عموما تغییر در سهامداران طی نقل و انتقال سهام صورت می پذیرد. اما قبل از توضیح در مورد نقل و انتقال سهام و مراحل ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام باید از انواع سهام صحبت کنیم. به طور کلی سهام در شرکتهای سهامی به دو صورت است :

سهام با نام
سهام بی نام

نحوه نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی

نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی به صورت زیر است

نقل و انتقال سهام بانام

برای انتقال سهام باید یک صورتجلسه توسط شرکا تنظیم شود و به امضای آنها برسد. اگر سهام شرکت بانام باشد سهامدار قبل از واگذاری سهم خود، باید به حوزه مالیاتی که شرکت در آن واقع شده، مراجعه نماید و مالیات مربوط به انتقال سهام را پرداخت کند. پس از این مرحله گواهی پرداخت مالیات را از اداره دارایی تحویل و به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه دهد تا فرآیند انتقال سهام کامل گردد. در واقع واگذاری و انتقال سهام بانام نیازمند طی کردن مراحل و تشریفات اداری می‎باشد. بر طبق ماده ۴۰ ق.ت.، انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت صورت گیرد و واگذارکننده یا نماینده قانونی وی باید اسناد مربوطه را در دفتر ثبت امضاء نماید.

نقل و انتقال سهام بینام

چنانچه سهام شرکت بی‌نام باشد، نیازی برای مراجعه به اداره دارایی و پرداخت مالیات شرکت نیست و پروسه نقل و انتقال تنها با تنظیم صورتجلسه جهت انجام این امر کافی‌ می‎باشد. در این نوع واگذاری، مراحل انتقال سهام در سریعترین زمان ممکن امکان‎پذیر است مشروط بر این که قبل از اقدام به واگذاری سهام، یک صورتجلسه بی‌نام کردن سهام صورت گرفته باشد و سپس مرحله نقل و انتقال صورت گیرد. در واقع با این شیوه می‌توان در مدت زمانی کوتاه‌تر، با صرف جویی در هزینه و بدون تشریفات اداری اقدام به واگذاری سهام نمود.

مدارک و مراحل نقل و انتقال سهام

الف – نقل و انتقال سهام در صورتیکه طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره شرکت باشد

  1. تشکیل جلسه هیات مدیره
  2. تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.

3 .فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید

  1. برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)
  2. فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام

مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه، تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.

تذکر: چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد، رعایت مفاد اساسنامه در خصوص، حد نصاب ضروری است.

ب – نقل و انتقال سهام در صورتیکه مطابق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد

  1. تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده ی سهام رسیده باشد.
  2. فتوکپی سهامدار یا سهامداران جدید
  3. اخذ مفاصا حساب (مالیات) نقل و انتقال از سازمان امور مالیاتی کشور(مالیات بر شرکت ها)
  4. فهرست جداگانه صاحبان قبل از نقل و انتقال
  5. فهرست جداگانه صاحبان سهام بعد از نقل و انتقال