مدت زمان لازم برای ثبت برند

SEO Agency > مدت زمان لازم برای ثبت برند

در مورد موعد زمان لازم برای ثبت برند با توجه به نوع تقاضای مدارکی ارائه شده موعد لازم برای ثبت برند متفاوت است، اما مهم ترین موضوع در ثبت برند تنظیم صحیح قرارداد به اداره مالکیت می باشد که در صورت بروز اشکال در موعد ثبت برند زمان را از دست می دهند ، کلیه ی مراحل از جمله تننظیم و ارسال در زیر توضیح داده شده است .

مدت زمان ثبت برند در هر مرحله از ثبت

پس از ارسال اظهارنامه و دریافت رمز اظهارنامه بین 24 الی 48 ساعت زمان نیاز است تا اظهار ناه با توجه به مراحل زیر صورت گیرد .

1- کارتابل کارشناس ثبت برند:

پس از طبقه بندی مراحل وبررسی کارشناس محترم اداره فقط پرونده را از لحاظ تکمیل بودن مدارک بارگذاری شده و در صورت نقص در اطلاعات ابرازی بررسی می نماید و کارشناس مربوطه در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در اظهارنامه با مستندات مربوطه در صورت رد یا اعلام نقص پرونده اقدام قانونی خواهد نمود.

مدت زمان نظارت کارشناس مربوطه بر طبق پرونده های لازم در کارتابل او بررسی می شود که در سامانه قابل مشاهده می باشد

2- کارتابل کارشناس مسئول ثبت برند:

اولا: در صورت عدم مشکل از نظر کارشناس مربوطه به کارشناس مسئول ارجاع می گردد

الزام نظارت کارشناس مربوط از این نظر است که قبلا به ثبت نرسیده باشد .

ثانیا :اگر تشابه با برند دیگر داشته باشد رد خواهد شد سادسا :در صورت تشابه چند کلمه ای با برندی دیگر نیاز است پرونده به رئیس اداره ارجاع داده شود تا دستورات خود را اعمال نمایند.

3- کارتابل رئیس اداره ثبت برند:

همانطور که ذکر شده در فوق نظر رئیس اداره در مورد ثبت برند زمانی اتفاق می افتد که برای ثبت آن برند نیاز به دستور رئیس اداره باشد، تشخیص ثبت آن بنا بر نظر رئیس مربوطه می باشد .

در هریک از مراحل فوق زمان لازم برای طی این مراحل بستگی به تعداد پرونده های موجود در کارتابل کارشناسان و رئیس اداره خواهد داشت اما به طور کلی و با توجه به تجارب به دست آمده در این زمینه می توان گفت مدت آن 45 روز الی 2 ماه زمان برای طی مراحل ذکر شده نیاز می باشد.

باتوجه به طولانی بودن زمان تا آگهی نوبت اول و یا رد پرونده (به دلایل مختلف) باید توجه داشت که ارسال اظهارنامه و مستندات مربوط به آن کامل باشد .

برند خوب و ماندگار در صورتی که تشابه به برند دیگر نداشته باشد حایز اهمیت میباشد همانطور که گفته شد در ثبت برند عنوان برند مهم ترین می باشد به همین منظور بخش های تخصصی ثبت برند با استفاده از تجارب خود در زمینه ثبت برند و استعلام های دقیق از برندهای ثبت شده، مراجعی را در خدمت شما عزیزان گذارده شده است .