روش افزایش سرمایه شرکت

SEO Agency > روش افزایش سرمایه شرکت

تغییرات سرمایه یکی از انواع تغییرات شرکتها است که پس از پایان مراحل ثبت شرکت امکانپذیر است و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده اجرایی می شود. افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص وقتی صورت می گیرد که شرکت نیاز به وام داشته باشد ، از آنجا که تا 4 برابر سرمایه شرکت وام به شرکت تعلق می گیرد پس سرمایه بیشتر به منزله وام بیشتر است به همین خاطر موقع اخذ وام افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص انجام میشود .البته در برخی موارد شخصی که میخواد در کار مشارکت داشته باشد با خود به عنوان عضو جدید سرمایه ای را وارد می کند و یا در هنگام ارتقا گرید یا برای برنده شدم در مناقصات و مزایدات نیز بحث افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص مطرح میشود.

نحوه افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص بدین صورت می باشد که چنانچه شرکت در شرایطی قرارگیرد که نیاز به افزایش سرمایه داشته باشد باید از مجمع عمومی فوق العاده دعوت به عمل آید تا ضمن تشکیل جلسه افزایش سرمایه را مصوب کنند و توافق خود را با امضا ذیل صورتجلسه اعلام کنند. سپس یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی باید به عنوان گزارش افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به اداره ثبت شرکتها داده شود . به علاوه گزارش افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص باید به اطلاع اداره دارایی نیز برسد تا با ارائه گواهی مفاصا حساب دارایی مالیات افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص نیز پرداخت شود که همان 2 در 1000 سرمایه افزوده شده شرکت است.

مراحل افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص

ابتدا باید در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی دعوت از اعضای مجمع جهت برگزاری جلسه منتشر شود . این آگهی حداقل باید دوهفته پیش از تاریخ مجمع چاپ شود و در صورتی که در روز برگزاری مجمع اعضا به حد نصاب نرسند باید برای دوم آگهی چاپ شود که اگر حد نصاب لازم یعنی 2/3 اعضا حاصل شد مجمع حالت رسمی می یابد و البته این آگهی دعوت طبق قوانین تا سه بار باید به عمل آید و سپس با ذکر افراد غایب در جلسه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص تنظیم میشود. . در مرحله بعد تکمیل مدارک و تدوین و پرکردن فرم اطلاعات اینترنتی طبق تغییرات درخواستی باید انجام شود . دقت کنید که صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص باید ممهور به مهر شرکت نیز گردد. سپس ارسال صورتجلسات به اداره ثبت شرکتها از طریق پست ، پیگیری ثبت تغییرات از اداره ثبت شرکتها، پرداخت وجوه دولتی مربوطه و تحویل آگهی تغییرات ،پ سپس ثبت نام و پرداخت هزینه حق الدرج آگهی تغییرات در روزنامه رسمی قوه قضاییه ، پیگیری آگهی جهت انتشار آن در روزنامه رسمی باید به انجام برسد.