دریافت کد اقتصادی

 

.png - دریافت کد اقتصادی

 

پس از ثبت شرکت برای دریافت کد اقتصادی ، فرم زير را تكميل و ارسال نمایید تا كارشناسان حوزه مالياتي ” پردیس ثبت ” مشخصات را بررسی نمایند و تمامي مراحل اخذ كد اقتصاديتان را انجام دهند .