استعلام برند

SEO Agency > استعلام برند

استعلام برند

یکی ازبهترین روشها برای بررسی یک برند قبل از ثبت برند، استفاده از سامانه استعلام آنلاین برند می باشد.و از برندهای ثبت شده در 45 طبقه کاری مطلع گردید.استعلام برند قبل از ثبت از طریق پایگاه داده های اداره مالکیت صنعتی و یا روزنامه رسمی کشور انجام می گیرد .  با استعلام برند قبل از ثبت، می توان از اسامی و برند هایی که قبلا در مورد کالا و خدمات مورد تقاضا به ثبت رسیده است اطلاع پیدا کرد و از ارسال عین نام به سامانه جلوگیری کرد.

نکات مهم قبل از ثبت برند و علامت تجاری

یکی از موارد مهم قبل از ثبت و قبل از انتخاب نام یا استعلام علامت تجاری قبل از ثبت این است که ، اسامی را انتخاب کنیم که سابقه ثبتی نداشته باشد. با این کار می توانید اطمینان بیشتری به تایید نهایی برند خود داشته باشید.

نحوه استعلام برند قبل از ثبت همانطور که ذکر شد بدین صورت می باشد استعلام از سایت اداره مالکیت صنعتی و یا روزنامه رسمی کشور است. برای این کار لازم است از سامانه اداره مالکیت صنعتی به آدرس اینترنتی www.iripo.ssaa.ir به منظور استعلام برند قبل از ثبت مراجعه نمایید.